Česká komora odhadců majetku
profesní sdružení znalců a odhadců
Freyova 82/27, 19000 Praha 9
English (United Kingdom)Čeština (Česká republika)
YBN CONSULT - Znalecký ústav s.r.o.
Druh členství: Právnické osoby
Zástupci: Ing. Bedřich Malý|Ing. Yvetta Fialová, CSc.
IČ: 25614274
Adresa: Krakovská 583/9
110 00 Praha 1
Okres: Praha (hlavní město)
Kraj: Praha
Region: Praha
Telefon: 224 224 800
Mobil: 602 352 414 ; 602 836 084
Fax: 224 224 800
Email: maly@ybn.cz ; fialova@ybn.cz
 
Znalecký ústav: Ano
Koncesní listina právnické osoby: Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik
Věci movité: Ano
Věci nemovité: Ano
Nehmotný majetek: Ano
Finanční majetek: Ano
Podniky: Ano