Česká komora odhadců majetku
profesní sdružení znalců a odhadců
Freyova 82/27, 19000 Praha 9
English (United Kingdom)Čeština (Česká republika)
ACONTA s.r.o.
Druh členství: Právnické osoby
Zástupci: Ing. Ivan Canev, CSc.
IČ: 26472911
Adresa: Ústavní 181/10
181 00 Praha 8
Okres: Praha (hlavní město)
Kraj: Praha
Region: Praha
Telefon: 233 540 396
Mobil: 602 270 083
Fax: 233 540 396
Email: caner@mybox.cz
 
Koncesní listina právnické osoby: Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik
Věci movité: Ano
Věci nemovité: Ano
Nehmotný majetek: Ano
Finanční majetek: Ano
Podniky: Ano