Česká komora odhadců majetku
profesní sdružení znalců a odhadců
Freyova 82/27, 19000 Praha 9
English (United Kingdom)Čeština (Česká republika)
TREBICO, s.r.o.
Druh členství: Právnické osoby
Zástupci: Ing. Milan Votypka
IČ: 25348400
Adresa: L. Pokorného 37
674 01 Třebíč
Okres: Třebíč
Kraj: Vysočina
Region: Jihomoravský
Telefon: 568 821 836
Mobil: 603 528 876
Fax: 568 821 951
Email: trebico@iol.cz
 
Koncesní listina právnické osoby: Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik
Věci movité: Ano
Věci nemovité: Ano
Nehmotný majetek: Ano
Finanční majetek: Ano
Podniky: Ano