Česká komora odhadců majetku
profesní sdružení znalců a odhadců
Freyova 82/27, 19000 Praha 9
English (United Kingdom)Čeština (Česká republika)
NEMO Consult, s.r.o. znalecký ústav
Druh členství: Právnické osoby
Zástupci: Ing. Josef Bradáč
IČ: 25301527
Adresa: Novosady 93
594 01 Velké Meziříčí
Okres: Žďár nad Sázavou
Kraj: Vysočina
Region: Jihomoravský
Mobil: 777 734 540
Email: nemoconsult@nemoconsult.cz
Webpage: http://www.nemoconsult.cz
 
Znalecký ústav: Ano
Koncesní listina právnické osoby: Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik
Věci movité: Ano
Věci nemovité: Ano
Nehmotný majetek: Ano
Finanční majetek: Ano
Podniky: Ano