Česká komora odhadců majetku
profesní sdružení znalců a odhadců
Freyova 82/27, 19000 Praha 9
English (United Kingdom)Čeština (Česká republika)
Activities a.s.
Druh členství: Právnické osoby
Zástupci: Ing. Václav Bohdanecký, CSc.
IČ: 60196891
Adresa: Platnéřská 191 / 6
110 00 Praha 1
Okres: Praha (hlavní město)
Kraj: Praha
Region: Středočeský
Telefon: 221 108 663 až 668
Fax: 221 108 670
Email: activities@roedl.cz ; vlasta.haskova@roedl.cz
 
Znalecký ústav: Ano
Koncesní listina právnické osoby: oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité
Věci movité: Ano
Věci nemovité: Ano