Česká komora odhadců majetku
profesní sdružení znalců a odhadců
Freyova 82/27, 19000 Praha 9
English (United Kingdom)Čeština (Česká republika)
APOGEO Esteem, a.s.
Druh členství: Právnické osoby
Zástupci: Ing. Pavel Tůma, Ph.D.
IČ: 26103451
Adresa: Rohanské nábřeží 15
186 00 Praha 8 - Karlín
Okres: Praha (hlavní město)
Kraj:
Region: Praha
Fax: +420 267 997 737
Email: tuma@apogeo.cz
 
Znalecký ústav: Ano
Koncesní listina právnické osoby: Oceňování majetku pro věci movité, nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik
Věci movité: Ano
Věci nemovité: Ano
Nehmotný majetek: Ano
Finanční majetek: Ano
Podniky: Ano