Česká komora odhadců majetku
profesní sdružení znalců a odhadců
Freyova 82/27, 19000 Praha 9
English (United Kingdom)Čeština (Česká republika)
JONES LANG LASALLE, s.r.o.
Druh členství: Právnické osoby
Zástupci: Ing. Barbora Dobnerová, Ing. Petra Písková
IČ: 24789704
Adresa: Na Příkopě 1096/21
110 00 Praha 1
Okres: Praha (hlavní město)
Kraj:
Region: Praha
Mobil: +420 602 303 087 ; +420 778 475 417
Email: barbora.dobnerova@eu.jll.com ; petra.piskova@eu.jll.com
 
Koncesní listina právnické osoby: Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, obchodní závod
Věci movité: Ano
Věci nemovité: Ano
Nehmotný majetek: Ano
Finanční majetek: Ano
Podniky: Ano