Česká komora odhadců majetku
profesní sdružení znalců a odhadců
Freyova 82/27, 19000 Praha 9

Ministerstvo spravedlnosti ČR zřídilo Portál pro soudní znalce: https://znalci.justice.cz/Případné žádosti o informace o nových předpisech, účinných od 1. 1. 2021, směřujte na Ministerstvo spravedlnosti pomocí kontaktího formuláře umístěného vpravo nahoře (ikonka s obálkou). Doporučujeme sledovat také sekci Často kladené otázky.

 

Jedná se o nový portál pro znalce, jehož účelem je seznámit jak znalce a znalecké ústavy, resp. nově znalecké kanceláře, tak i širší veřejnost s novou právní úpravou – zákonem č. 254/2019 Sb.,

o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech – účinnou od 1. 1. 2021. Portál bude průběžně doplňován tak, aby obsahoval aktuální informace zejména o postupu licencování,

povinnostech znalců a podmínkách pro výkon znalecké činnosti, znění příslušných právních předpisů a odpovědi na frekventované dotazy.