Česká komora odhadců majetku
profesní sdružení znalců a odhadců
Freyova 82/27, 19000 Praha 9

Ústav oceňování majetku ČKOM, a.s. byl založen v roce 1999 především na základě požadavků ze strany bankovních ústavů spolupracujících se členy České komory odhadců majetku. Podnět k této spolupráci vycházel i z dlouhodobé koncepce podložené profesními zkušenostmi jednotlivých členů komory, zejména v tržním oceňování majetku.

V samém počátku byla společnost orientována především na poskytování služeb pro bankovní domy a státní orgány. V současnosti společnost i nadále spolupracuje s bankovními ústavy a státními orgány, ale nabízí služby všem klientům (institucím, právnickým i fyzickým osobám), kteří potřebují ocenit svůj majetek. Dále se rozvíjí i spolupráce se zahraničními investory, kteří mají zájem v ČR podnikat.

Ústav oceňování majetku ČKOM a.s. je odborným výkonným pracovištěm, který současně centrálně organizuje činnost jednotlivých agenturních středisek. Ústav průběžně vyjadřuje kvalifikovaná stanoviska k problematice oceňování jednotlivých druhů majetku a poskytuje relevantní odborné služby.

Odhadci majetku spolupracující s ÚOM ČKOM, a.s. působí dlouhodobě ve svých profesních specializacích, jsou eticky i odborně na potřebné úrovni a jsou schopni poskytovat klientům komplexní služby.

Kvalifikace spolupracujících odhadců

  1. Odhadce je držitelem živnostenského oprávnění - předmět podnikání "oceňování majetku"
  2. Odhadce je držitelem certifikačního oprávnění dle ČSN EN ISO/IEC 17024 ve specializaci "oceňování nemovitostí"
  3. Odhadce je členem České komory odhadců majetku
  4. Odhadce je pojištěn na profesní odpovědnost
  5. Odhadce je povinen dodržovat Etický a profesní kodex odhadce majetku České komory odhadců majetku

Pojištění

ÚOM ČKOM, a.s. má uzavřenou smlouvu č. 0002218950 s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. o odpovědnosti za škodu na 10 mil. Kč.

Každý odhadce spolupracující s ÚOM ČKOM, a.s. je navíc osobně pojištěn na potřebný stupeň rizika.

Kontakty

Adresa: Freyova 82/27, 190 00 Praha 9
IČ: 257 90 030
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: +420 602 554 323